Przeszło 10 lat temu pojawiła się idea, by wcielać w życie wszystko to, czego nauczyłem się przez lata spędzone przy rozwiązywaniu problemów związanych z komputerem.

Firma wykrystalizowała się w 2011 roku i w niedługim czasie miała kilku pewnych klientów, z których jeden pozostał wierny do dnia dzisiejszego.

Od samego początku nastawieniem moim było świadczenie usług dla klienta na najwyższym poziomie jakościowym. Każdy klient jest ważny, zarówno ten, który posiada dwa komputery jak i posiadający ich kilkaset. Dla każdego znajdzie się odpowiednie rozwiązanie dobrane według jego potrzeb - szyte na miarę. To właśnie podejście jest głównym motorem w przypadku świadczenia usług na wysokim poziomie jakościowym.

Zbierane latami doświadczenie zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, administracji państwowej tudzież w międzynarodowej korporacji przyniosło wymierne efekty. Mogę bowiem jasno i otwarcie powiedzieć - znam specyfikę polskiego rynku, jego oczekiwania i potrzeby. Znam potrzeby polskiego przedsiębiorcy, jego bolączki i jego operatywność. To wszystko składa się na obraz dynamicznie rozwijające się firmy.

cdn.